O filmu

Hořká komedie Pepa je o naději, že všechno jednou dobře dopadne. A o střetu této naděje s realitou.

Pepa je průměrný český chlápek, který zdánlivě ničím nevybočuje z řady. Od okamžiku, kdy vyšel ze školy, zůstává stále v jedné práci. Má jednu manželku, jednu dceru a jednu mantru, která mu dává naději: Věří, že jednou bude žít opravdový, naplněný a spokojený život.

Životní příběh Pepy začínáme sledovat už při seznámení jeho rodičů. Postupně pak s Pepou prožíváme předškolní léta a rozluku jeho rodičů, procházíme s ním základní i střední školou a prvními nesmělými pokusy na poli vztahů s dívkami, jsme svědky Pepovy neúspěšné pracovní kariéry a obdobně neúspěšného manželství i rodinného života.

Jak Pepa postupně dospívá a stárne, politická i společenská situace okolo něj se proměňuje. Jedno ale zůstává stále stejné: Pepa je i uprostřed ostatních lidí osamělý. Po celý život se snaží vše dělat správně; tak, aby ho ostatní měli rádi – ale s výjimkou několika málo okamžiků v této snaze vždy pohoří.

S přibývajícími roky Pepův optimismus slábne. Jeho víra v lepší budoucnost se postupně mění v rezignaci a Pepův život se stává jen sledem rutinně se opakujících zážitků. Zdá se, že posledními radostmi, které Pepovi zůstávají, jsou cigarety a nevinné šmírování života zdánlivě šťastného manželského páru ze sousedství.

Pak ale do Pepova života přichází nečekaný impuls. Pepův ztracený optimismus znovu nabírá na síle a Pepa si ještě jednou, naposledy, dovolí vyrazit na cestu za štěstím. Protože tentokrát to přeci musí vyjít!

Michal Suchánek

Michal
Suchánek


Věčný outsider. Už od dětství se snaží být úspěšný a oblíbený, nikdy se mu to ovšem nezdaří. Dlouho ale zůstává optimistou a věří, že se svého štěstí dočká. Po několika desítkách let marného doufání si musí přiznat, že lhal sám sobě a štěstí že na něj nečeká. Jenže pak jako by mu osud dal ještě jednu šanci a Pepa se znovu rozhodne za štěstím jít.

Alena Doláková

Alena
Doláková


Pepova nová kolegyně v práci. Krásná, milá a ochotná. Pepa si s ní velmi dobře rozumí, ale vzhledem k velkému věkovému rozdílu mezi nimi je mu souzeno mít s Pavlínou vztah pouze v přátelské rovině.

Jakub Kohák

Jakub
Kohák


V době, kdy se seznámil s Pepovou maminkou, byl přímo učebnicovým příkladem pojmu „protisocialistický živel“. Jeho hlavními poznávacími rysy byly dlouhé vlasy, odpor k práci a bohémský způsob života. Po narození Pepy se pokusil změnit a usadit, ale brzy poznal, že to je úkol nad jeho síly.

Petra Špálková

Petra
Špálková


Pepova manželka. Na rozdíl od Pepy netouží po abstraktním štěstí. Sama o sobě říká, že jen chce žít hezký a normální život, plný drobných radostí a malých překvapení. Skutečnost je ale trochu méně líbivá – Zdena je panovačná žena, které dělá dobře, když může svého manžela mít plně pod kontrolou.

Marek Vašut<

Marek
Vašut


Existují učitelé, na něž jejich žáci i po letech vzpomínají s láskou a úctou. Ale tento pedagog je z naprosto opačného ranku. Se studenty jedná nadřazeně a přezíravě. Snad jen studentky, zejména ty atraktivní, to u něj mají trochu jednodušší.

Alice Bendová

Alice
Bendová


Tondova manželka a nejlepší kamarádka Zdeny. Je pyšná, že ze všech žen ulovila Tondu právě ona. Vztah Pepy se Zdenou pozorně sleduje, a i když se tváří, že jejich partnerské problémy nevidí, ve skutečnosti z nich má jistým způsobem škodolibou radost, protože může tvrdit, že její manželství je lepší.

Martin Pechlát

Martin
Pechlát


Pod slupkou starostlivého a milujícího muže se skrývá Emanova skutečná povaha – je to manipulativní a nevyrovnaný sobec, v krizových chvílích dokonce nedokáže potlačit své násilnické chování. Ireně nedovolí, aby ho opustila.

Vlastimil Kaňka

Vlastimil
Kaňka


Věčný outsider. Už od dětství se snaží byl úspěšný a oblíbený, nikdy se mu to ovšem nezdaří. Dlouho ale zůstává optimistou a věří, že se svého štěstí dočká. Po několika desítkách let marného doufání si musí přiznat, že lhal sám sobě a štěstí že na něj nečeká. Jenže pak jako by mu osud dal ještě jednu šanci a Pepa se znovu rozhode za štěstím jít.

Natálie Grossová

Natálie
Grossová


Zdenička je věrným obrazem své matky. Má podobné povahové vlastnosti jako Zdena, ale s příchodem puberty ještě posílené. Pepu v lepším případě ignoruje, v horším případě se k němu chová podobně panovačně a nemilosrdně jako Zdena.

Filip Blažek

Filip
Blažek


S Pepou sdílí (alespoň zpočátku) kancelář – ale kancelář je to jediné, co mají s Pepou společného. Tonda je pravým opakem Pepy, je předurčen k úspěchu v zaměstnání i u žen. Zdánlivě jsou s Pepou kamarádi, ale i sám Pepa cítí, že nejde o kamarádství dvou rovnocenných partnerů.

Anna Stropnická

Anna
Stropnická


Pepova sousedka a recepční v hotelu. S přítelem Emanem žije ve vztahu, který je zdánlivě zcela v pořádku, ale z něhož sama nemá dobrý pocit. Je ale nejistá a nerozhodná, svého přítele nedokáže opustit. Netuší, že Pepa je tajně sleduje a že on její vztah s Emanem považuje za idylický.

Krystýna Kociánová

Krystýna
Kociánová


Na konci šedesátých let bývala bezstarostnou a krásnou dívkou, která v duchu hippies rozdávala lásku všem, kdo po ní toužili. Pak jí ale do života vstoupilo nečekané těhotenství, svatba, narození Pepy a neshody s manželem. A láska jí s postupem času ze života vyprchala – snad kromě lásky k levnému vínu.

Bára Votíková

Bára
Votíková


Do premiantky má daleko, ale Veroniku to nemrzí: Ze všech dívek ve škole je totiž nejatraktivnější. Pepa ji tajně miluje, ale pokukují po ní i všichni ostatní - a ona toho vždy dokáže využít.

Filip Březina

Filip
Březina


Pepův spolužák, kterého Pepa trochu mylně považuje i za svého kamaráda. Šinágl není jen tak obyčejný kluk – má velkou výhodu v podobě svého staršího bratra, který všechno zná a spoustu věcí dovede zařídit.

Ladislav Bubnár

Ladislav
Bubnár


Šikovný muzikant a talentovaný zpěvák by možná v jiné době byl hvězdou pop music, ale v končícím socialismu na něj zbylo jen místo učitele hudební výchovy. Ale i tak je pro většinu místních dívek idolem.

Vláďa Videos

Vláďa
Videos


Starší bratr Pepova spolužáka Šinágla. Vystupuje coby sebevědomý světák, který zná řešení každého problému, ale ve skutečnosti mu jen dělá dobře machrovat na mladší a naivnější kluky okolo sebe.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500